Декларацията за поверителност е политика, която урежда събирането, използването, прехвърлянето, съхраняването и заличаването на лична информация. Това е информация, която води до идентифицирането на всяко лице, използващо нашия уебсайт.

КУОЛИТИ ТЕХ ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. В подобни случаи КУОЛИТИ ТЕХ ЕООД е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

КУОЛИТИ ТЕХ ЕООД декларира, че информацията за лични данни, която събира, ще се съхраняват прецизно и е само за нуждите за доброкачествено извършване на услугите предоставяни от фирмата включително изпращане на фирмени информативни бюлетини относно извършваните услуги и дейности. Личните данни могат също така да бъдат използвани с цел уведомяване на клиентите за всички възникнали промени в нашите услуги и продукти, както и за да ги каним на различни събития организирани от фирмата или с нейно участие.